Công cụ Test Tốc độ VPS/Server #1

Chỉ với một dòng lệnh bên dưới, bạn có thể xem toàn bộ thông tin hệ thống,
test tốc độ ổ cứng và đường truyền kết nối từ các nước đến server.

# Test Tốc độ
curl -Lso- tocdo.net | bash


# Test Tốc độ & Share kết quả
curl -Lso- tocdo.net/share | bash


Tính năng nổi bật

Server Việt Nam

Tocdo.net sử dụng đường truyền của 3 nhà mạng lớn nhất Việt Nam là VNPT, Viettel, FPT Telecom.

Đơn giản

Chỉ với một dòng lệnh duy nhất, bạn sẽ có cái nhìn đánh giá tổng quan về Server.

Chia Sẻ Kết Quả

Kết quả Test Tốc độ có thể chia sẻ với những người dùng khác.

Log File

Thông tin được lưu trong file log có đường dẫn ~/tocdo.log

Chia sẻ Tốc độ